S ohledem na zveřejněné oznámení Atlassian o ukončení podpory serverových instancí přinášíme pro představu přehled doporučeného postupu přímo od Atlassain.

Shrnutí možného přístupu podle doporučených fází migrace příklad varianty přenosu dat jedné instance, Atlassian Server -> Atlassian Cloud.

 

1. Vyhodnocení

Nejprve je třeba na stávající zdrojové instanci provést několik testů, která nám dají obrázek o fyzickém zdraví vaší databáze. Tady kromě obvyklých Health Checks, můžeme využít několika dalších aplikací, které nabízí Atlassian Marketplace, projdeme logy proti anomáliím, budeme se věnovat vašim customizacím, apod. To nás může varovat před možnými chybami při přenosu dat a jejich včasným vyřešením se vyhnout problémům při i po samotné migraci.

Poté se zaměříme na používané apps (dříve též pluginy) třetích stran. Jak pro Jira, tak Confluence umíme s využitím aplikací jako např. Power Admin (Jira) nebo Macro Usage (Confluence) měřit, jak moc které aplikace na vaší instanci využíváte a dát vám tak vodítko k rozhodnutí o jejich případné migraci. Pro apps zároveň platí, že bezpečně migrovat lze pouze takové, které disponují vlastním migračním plánem. V opačném případě lze uvažovat pouze o nákladném manuálním přenosu resp. vývoji vlastního řešení.

2. Plánování

Výběr migrační strategie zahrnuje rozhodnutí o tom, co všechno vlastně potřebujeme migrovat. V tomto okamžiku připravujeme především budoucí cílovou instanci, takže lze přemýšlet i o nahrazení některých apps jinými s ohledem na pricing, nevyhovující feature set, nepřijetí uživateli, apod. Možností implementace je v drtivé většině případů k dispozici více. V této fázi tedy koncipujeme jak přechod ze serverové formy aplikací, tak migraci dat jednotlivých apps.

3. Příprava

Konečná fáze přípravy lidí i dat s důrazem na nezbytnou a srozumitelnou komunikaci. Atlassian doporučuje v této fázi seznámení steakholderů a dotčených uživatelů s migračním plánem, ověření, zda zdrojová instance běží na podporované verzi aplikací a instalaci potřebných apps na cílovou cloudovou instanci.

K doporučeným postupům patří i body obsažené na následujících checklistech:
Jira pre-migration checklist
Confluence pre-migration cheklist

4. Test migrace

Pro tuto fázi Atlassian nabízí celkem šikovný Testing Guide a tím, že existuje možnost vytvoření bezplatné cloudové trial instance, lze některé postupy prověřit proti ní. Je to užitečné až nezbytné pro zamezení například ztráty dat či kontinuity procesů.

5. Fyzická migrace

Průběh fyzické realizace je dán zvolenou strategií a cílovými požadavky. Přístup bude s jistotou pro každou instanci různý, je ale dobré se držet plus mínus mantinelů, které doporučuje Atlassian.

Scénáře

Lifft and Ship

... tedy vezmi vše a upusť to na cílovou instanci. Doporučeno, pokud:

 • potřebujete migrovat rychle
 • vaše konkrétní migrace není příliš komplexní (méně, než 5000 uživatelů a 10 apps)
 • vaše stěžejní apps jsou k dispozici ve verzi pro cloud a mají stanovenou migration path
 • nemáte v úmyslu provést před migrací pročištění dat
 • máte v úmyslu migrovat Jira Service Desk nebo Advanced Roadmaps (dříve Portfolio)

Optimize and Shift

... tedy vyber vše, co potřebuješ migrovat a zmigruj. Ostatní data nech v read-only modu. Doporučeno, pokud:

 • potřebujete provést migraci najednou a s předchozí optimalizací
 • vaše konkrétní migrace není příliš komplexní (méně, než 5000 uživatelů a 10 apps)
 • vaše stěžejní apps jsou k dispozici ve verzi pro cloud a mají stanovenou migration path
 • máte v úmyslu migrovat Jira Service Desk nebo Advanced Roadmaps (dříve Portfolio)

Phased

... tedy postupuj po fázích s cílem umožnit přechod a onboarding jednotlivých týmů po malých částech tak, aby mohli co nejdříve pracovat na svých úkolech. Doporučeno, pokud:

 • můžete migraci provádět delší časové období
 • vaše konkrétní migrace je komplexní (přes 5000 uživatelů a 10 apps)

Start Fresh

... tedy začni na zelené louce. Doporučeno pokud:

 • pokud máte jistotu, že data stávajících projektů jsou již uzavřena a nebudete je nadále potřebovat
 • pokud chcete jít radikálně vpřed v nastavení vašich procesů

Přístup k migraci

Využití Atlassian nástrojů

 • Site import. Nativní funkce aplikací platformy, je proveden backup celé instance a naimportován na cílovou.
 • CSV import. Klasický CSV import řeší migraci pouze vybraných částí instance, případně jím lze dovychytat některé nedostatky Import Assistants.
 • Cloud Migration Assistant. Aplikace přímo z dílny Atlassian umožňující migraci per partes.

Nástroje třetích stran

 • Configuration Manager
 • Apps.service Provider Interface
 • Project Configurator for Jira

V průběhu migrace hlídáme dříve identifikované nesrovnalosti, například výčet dat nepřenášených metodou migration assistentů je poměrně široký, od některých custom fields, notifikačních schémat, přes globální dashboardy a práva, až po hesla uživatelů. Speciální pozornost pak zasluhují data migrovaných apps třetích stran. Ale technikálie si nechme na později, vše se dá řešit.

S detailními parametry služby Migrace se brzy přihlásíme.

 

Marek Nešleha

Atlassian Consultant